Butrimė E., Zuzevičiūtė V. ir Vitkutė-Adžgauskienė D. (2015) „AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?“, Verbum, 60, p. 233-247. doi: 10.15388/Verb.2015.6.8821.