[1]
Valančiauskienė A., „Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis“, VB, t. 10, p. 4, gruodž. 2019.