[1]
Melnikienė D. ir Dovydaitytė N., „Ispanų kalbos skoliniai lietuvių kalboje“, VB, t. 5, p. 125-138, vas. 2014.