[1]
Butrimė E., Zuzevičiūtė V., ir Vitkutė-Adžgauskienė D., „AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?“, VB, t. 6, p. 233-247, gruodž. 2015.