Valančiauskienė A. „Enciklopedinės žinios Dvikalbiuose žodynuose: Geografijos Sritis“. Verbum, T. 10, 2019 m.gruodžio, p. 4, doi:10.15388/Verb.9.