Melnikienė D., ir Dovydaitytė N. „Ispanų Kalbos Skoliniai Lietuvių Kalboje“. Verbum, T. 5, 2014 m.vasario, p. 125-38, doi:10.15388/Verb.2014.5.5003.