Butrimė E., Zuzevičiūtė V., ir Vitkutė-Adžgauskienė D. „AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?“. Verbum, T. 6, 2015 m.gruodžio, p. 233-47, doi:10.15388/Verb.2015.6.8821.