1.
Valančiauskienė A. Enciklopedinės žinios dvikalbiuose žodynuose: geografijos sritis. VB [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio11 d.];100:4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/16486