1.
Melnikienė D, Dovydaitytė N. Ispanų kalbos skoliniai lietuvių kalboje. VB [Prieiga per internetą]. 2014 m.vasario6 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];50:125-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/5003