1.
Butrimė E, Zuzevičiūtė V, Vitkutė-Adžgauskienė D. AR UNIVERSITETAI GALI IŠNAUDOTI STUDENTŲ – SKAITMENINIŲ ČIABUVIŲ – POTENCIALĄ?. VB [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];60:233-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/8821