[1]
Pelenytė G. ir Grigaliūnienė J. 2021. Tropai ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant prezidentų kalbas. Vertimo studijos. 14, (gruodž. 2021), 71-85. DOI:https://doi.org/10.15388/VertStud.2021.5.