(1)
Tumosaitė A.; Grigaliūnienė J. Kultūriniai Konceptai Kalboje: Episteminės frazės „I think“ Ir Su Ja Susijusių Modelių Ypatumai Ir Jų Vertimas į Lietuvių Kalbą. TS 2017, 10, 135-155.