(1)
Klioštoraitytė R. Svetimžodžių Perteikimas verčiant grožinę literatūrą. Atvejo Analizė. TS 2017, 10, 175-191.