(1)
Vaičiulytė-Semėnienė L. Daiktavardžiai Kvantifikatoriai Lietuvių Kalboje Ir Vertimuose. TS 2017, 10, 209-227.