(1)
Ratkus A. Morfologiškai sudėtingų būdvardžių Su Neigiamuoju priešdėliu Vertimo Problemos. TS 2020, 58-69.