Navickienė G. (2017). LIONGINAS PAŽŪSIS. „KALBA IR VERTIMAS“. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA. Vertimo Studijos, 7, 134-138. https://doi.org/10.15388/VertStud.2014.7.10537