Wardle M. (2017). Jokio skirtumo? „Jautrių“ tekstų vertimas. Vertimo Studijos, 10, 120-134. https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11292