Tumosaitė A., & Grigaliūnienė J. (2017). Kultūriniai konceptai kalboje: episteminės frazės „I think“ ir su ja susijusių modelių ypatumai ir jų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo Studijos, 10, 135-155. https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11298