Hoyte-West A. (2020). ES institucijose dirbančių vertėjų įvaizdžio Airijos Respublikos anglakalbėje žiniasklaidoje tyrimas. Vertimo Studijos, (13), 28-38. https://doi.org/10.15388/VertStud.2020.2