Pelenytė G., & Grigaliūnienė J. (2021). Tropai ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant prezidentų kalbas. Vertimo Studijos, 14, 71-85. https://doi.org/10.15388/VertStud.2021.5