Mankauskienė D. (2017). PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ. Vertimo Studijos, 8, 22-38. https://doi.org/10.15388/VertStud.2015.8.9993