Navickienė G. LIONGINAS PAŽŪSIS. „KALBA IR VERTIMAS“. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA. Vertimo studijos, v. 7, p. 134-138, 5 bal. 2017.