Klioštoraitytė R. Svetimžodžių perteikimas verčiant grožinę literatūrą. atvejo analizė. Vertimo studijos, v. 10, p. 175-191, 20 gruodž. 2017.