Vaičiulytė-Semėnienė L. Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose. Vertimo studijos, v. 10, p. 209-227, 20 gruodž. 2017.