Pajėdienė J. Pažvelgus į Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimus. Vertimo studijos, v. 11, p. 31-48, 20 gruodž. 2018.