Hoyte-West A. ES institucijose dirbančių vertėjų įvaizdžio Airijos Respublikos anglakalbėje žiniasklaidoje tyrimas. Vertimo studijos, n. 13, p. 28-38, 28 gruodž. 2020.