Mankauskienė D. PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ. Vertimo studijos, v. 8, p. 22-38, 15 kovo 2017.