Tumosaitė, Aušra, ir Jonė Grigaliūnienė. 2017. „Kultūriniai Konceptai Kalboje: Episteminės frazės ,I think‘ Ir Su Ja Susijusių Modelių Ypatumai Ir Jų Vertimas į Lietuvių Kalbą“. Vertimo Studijos 10 (gruodžio), 135-55. https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11298.