Pelenytė Guoda, ir Grigaliūnienė Jonė. 2021. „Tropai Ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant Prezidentų Kalbas“. Vertimo Studijos 14 (gruodžio), 71-85. https://doi.org/10.15388/VertStud.2021.5.