Navickienė G. (2017) „LIONGINAS PAŽŪSIS. ,KALBA IR VERTIMAS‘. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA“, Vertimo studijos, 70, p. 134-138. doi: 10.15388/VertStud.2014.7.10537.