Wardle M. (2017) „Jokio skirtumo? ,Jautrių‘ tekstų vertimas“, Vertimo studijos, 100, p. 120-134. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11292.