Tumosaitė A. ir Grigaliūnienė J. (2017) „Kultūriniai konceptai kalboje: episteminės frazės ,I think‘ ir su ja susijusių modelių ypatumai ir jų vertimas į lietuvių kalbą“, Vertimo studijos, 100, p. 135-155. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11298.