Hoyte-West A. (2020) „ES institucijose dirbančių vertėjų įvaizdžio Airijos Respublikos anglakalbėje žiniasklaidoje tyrimas“, Vertimo studijos, (13), p. 28-38. doi: 10.15388/VertStud.2020.2.