Pelenytė G. ir Grigaliūnienė J. (2021) „Tropai ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant prezidentų kalbas“, Vertimo studijos, 14, p. 71-85. doi: 10.15388/VertStud.2021.5.