Mankauskienė D. (2017) „PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ“, Vertimo studijos, 80, p. 22-38. doi: 10.15388/VertStud.2015.8.9993.