[1]
Navickienė G., „LIONGINAS PAŽŪSIS. ,KALBA IR VERTIMAS‘. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA“, VS, t. 7, p. 134-138, bal. 2017.