[1]
Tumosaitė A. ir Grigaliūnienė J., „Kultūriniai konceptai kalboje: episteminės frazės ,I think‘ ir su ja susijusių modelių ypatumai ir jų vertimas į lietuvių kalbą“, TS, t. 10, p. 135-155, gruodž. 2017.