[1]
Mankauskienė D., „PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ“, VS, t. 8, p. 22-38, kovo 2017.