Navickienė G. „LIONGINAS PAŽŪSIS. ,KALBA IR VERTIMAS‘. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA“. Vertimo Studijos, T. 7, 2017 m.balandžio, p. 134-8, doi:10.15388/VertStud.2014.7.10537.