Tumosaitė A., ir Grigaliūnienė J. „Kultūriniai Konceptai Kalboje: Episteminės frazės ,I think‘ Ir Su Ja Susijusių Modelių Ypatumai Ir Jų Vertimas į Lietuvių Kalbą“. Vertimo Studijos, T. 10, 2017 m.gruodžio, p. 135-5, doi:10.15388/VertStud.2017.10.11298.