Noreika M., ir Šeškauskienė I. „ES Reglamentai: Leksinių Samplaikų Vertimo Iš Anglų į Lietuvių Kalbą Tendencijos“. Vertimo Studijos, T. 10, 2017 m.gruodžio, p. 156-74, doi:10.15388/VertStud.2017.10.11302.