Klioštoraitytė R. „Svetimžodžių Perteikimas verčiant grožinę literatūrą. Atvejo Analizė“. Vertimo Studijos, T. 10, 2017 m.gruodžio, p. 175-91, doi:10.15388/VertStud.2017.10.11306.