Vaičiulytė-Semėnienė L. „Daiktavardžiai Kvantifikatoriai Lietuvių Kalboje Ir Vertimuose“. Vertimo Studijos, T. 10, 2017 m.gruodžio, p. 209-27, doi:10.15388/VertStud.2017.10.11309.