Ratkus A. „Morfologiškai sudėtingų būdvardžių Su Neigiamuoju priešdėliu Vertimo Problemos“. Vertimo Studijos, nr. 13, 2020 m.gruodžio, p. 58-69, doi:10.15388/VertStud.2020.4.