Užgiris R. „Netikėta laureatė: Louise Glück Lietuvoje“. Vertimo Studijos, nr. 13, 2020 m.gruodžio, p. 89-109, doi:10.15388/VertStud.2020.6.