Pelenytė G., ir Grigaliūnienė J. „Tropai Ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant Prezidentų Kalbas“. Vertimo Studijos, T. 14, 2021 m.gruodžio, p. 71-85, doi:10.15388/VertStud.2021.5.