Mankauskienė D. „PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ“. Vertimo Studijos, T. 8, 2017 m.kovo, p. 22-38, doi:10.15388/VertStud.2015.8.9993.