Navickienė, Gemma. „LIONGINAS PAŽŪSIS. ,KALBA IR VERTIMAS‘. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA“. Vertimo studijos 70 (balandžio 5, 2017): 134-138. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10537.