Kaminskienė, Ligija, ir Nijolė Maskaliūnienė. „NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME“. Vertimo studijos 60 (balandžio 6, 2017): 60-74. žiūrėta gruodžio 2, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10545.