Černiuvienė, Liucija, ir Antanas Dambrauskas. „LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI“. Vertimo studijos 60 (balandžio 6, 2017): 100-114. žiūrėta sausio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10548.